Dejan Rukljač

Glavni trener
A+ grupa kadeti, juniori,seniori
tel: 095 4082 124

Hrvoje Petrović

B grupa, škola plivanja
tel: 095 4082 123

Marko Milatović

Grupa mlađih kadeta, plivačka škola
tel: 095 4082 122

Luka Pereković

Grupa mlađih kadeta, škola plivanja
tel: 091 446 5747

Alexandre Deblaise

Stručni suradnik