Ponedjeljak

Grupa Vrijeme
A+ (jutarnja smjena) 07:00h - 10:00h
A+ (popodnevna smjena) 15:00h - 18:00h
B 20:00h - 21:15h
Barakude 19:00h - 20:00
Morski Lavovi 18:00h - 19:00
Ježinci 19:30h - 21:00h
Dupini 18:30h - 19:30h
Račići 17:00h - 17:45h
Zvjezdice 19:00h - 20:00h
Morske Vidre 18:00h - 18:45h
Papaline 17:00h - 17:45h
Sportsko-rekreativna grupa 20:00h - 21:00h

Utorak

Grupa Vrijeme
A+ (jutarnja smjena) 08:00h - 10:00h
A+ (popodnevna smjena) 16:00h - 18:00h
B 20:00h - 21:15h
Barakude 19:00h - 20:00
Morski Lavovi 18:00h - 19:00
Ježinci 19:20h - 21:00h
Dupini 18:30h - 19:30h
Račići 17:00h - 17:45h
Zvjezdice 19:00h - 20:00h
Ribice 18:00h - 19:00h
Morske Vidre 17:00h - 17:45h

Srijeda

Grupa Vrijeme
A+ (jutarnja smjena) 07:00h - 10:00h
A+ (popodnevna smjena) 15:00h - 18:00h
B 20:00h - 21:15h
Ježinci 19:30h - 21:00h
Zvjezdice 19:00h - 20:00h
Ribice 18:00h - 19:00h
Papaline 18:00h - 18:45h
Sportsko-rekreativna grupa 20:00h - 21:00h

Četvrtak

Grupa Vrijeme
A+ (jutarnja smjena) 08:00h - 10:00h
A+ (popodnevna smjena) 16:00h - 18:00h
B 20:00h - 21:15h
Barakude 19:00h - 20:00
Morski Lavovi 18:00h - 19:00
Ježinci 19:20h - 21:00h
Dupini 18:30h - 19:30h
Račići 17:00h - 17:45h
Zvjezdice 19:00h - 20:00h
Morske Vidre 18:00h - 18:45h
Sportsko-rekreativna grupa 20:00h - 21:00h

Petak

Grupa Vrijeme
A+ (jutarnja smjena) 07:00h - 10:00h
A+ (popodnevna smjena) 15:00h - 18:00h
Barakude 19:00h - 20:00
Ježinci 19:30h - 21:00h
Dupini 18:30h - 19:30h
Zvjezdice 19:00h - 20:00h
Ribice 18:00h - 19:00h
Papaline 18:00h - 18:45h

Subota

Grupa Vrijeme
A+ 08:00h - 10:00h